Tag Archives: آموزش

بازی و یادگیری مبتنی بر بازی

هنگام بحث و گفتگو درباره بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی ، غالباً در مورد تفاوت آنها تفاوت هایی وجود دارد. بسیاری از افراد از اصطلاحات به صورت متقابل استفاده می کنند اما یکسان نیستند. با این حال ، آنها اغلب با هم پیوند خورده اند ، بنابراین جدا کردن آنها همیشه آسان نیست.

چرا دوره های آنلاین آینده آموزش است

آموزش با کیفیت بالا می تواند همه تفاوت ها را در زندگی افراد ایجاد کند. این کمک می کند تا افراد از فقر فرار کنند ، پیشرفت کسب کنند یا مشاغل با درآمد بیشتری پیدا کنند. اما اخذ مدرک دانشگاهی یا گواهینامه آموزش اغلب هزینه های زیادی را صرف می کند و برنامه های کلاس سخت درگیری با شیفت های کاری صورت می گیرد و مانع از ثبت نام افراد در برنامه های آموزشی می شود.