روال تمرین و دیدار با طول عمر

این رویداد منقضی شده است

برای بسیاری از ما ژانویه ماه سریع است – کاهش کالری یا خوردن شیرینی. یک رژیم محبوب روزه گرفتن سریع و سریع است – رژیم غذایی اگر ، رژیم 16: 8 یا رژیم 5: 2. این مبتنی بر فواصل متناوب خوردن و روزه گرفتن است.

چرا اینقدر محبوب است؟ محققان نشان داده اند که این امر تأثیر مثبتی در کاهش وزن ، دیابت نوع 2 ، بیماری های قلبی عروقی و: پیری: هنگامی که روزه می گیریم اتفاقات مهیج در بدن ما در سطح سلولی و مولکولی اتفاق می افتد: به عنوان مثال سلول های بدن ما بیان را تغییر می دهند. ژن های خاص و فرآیندهای مهم تعمیر سلولی را آغاز می کنند.

ما از یک دانشمند تغذیه و یک استارتاپ دعوت کرده ایم تا شواهد علمی روزه و همچنین راه حل های جدید موجود در بازار را به ما ارائه دهد.