دهمین کنفرانس و جشنواره سالانه SXSW EDU

این رویداد منقضی شده است

کنفرانس و جشنواره SXSW EDU® در دهمین سال خود ، جامعه ای از ذینفعان درگیر را برای پیشبرد تدریس و یادگیری توانمند می کند. این رویداد چهار روزه به ثبت نام کنندگان امکان دسترسی آزاد به جلسات جذاب ، کارگاه های آموزشی همهجانبه ، تجربه های یادگیری تعاملی ، اکران فیلم ، استارت آپ های اولیه ، فرصت های شغلی و شبکه می دهد.

SXSW EDU بخشی از همایش ها و جشنواره های خانوادگی Southwest توسط جنوب است که در دهه گذشته از 800 به بیش از 8000 ثبت نام کننده افزایش یافته است. به انجمن پرشور و ابتکاری در SXSW EDU ، 9 تا 12 مارس 2020 در آستین ، تگزاس بپیوندید.

فرصتی که فقط یک بار در طول زندگی اتفاق می افتد. آن را از دست ندهید