Category Archives: راهکارهای آموختن

پنج استراتژی اساسی یادگیری آنلاین

دوره های آنلاین اغلب برای دانشجویان جذاب است زیرا انعطاف پذیری را ارائه می دهند ، به خصوص برای کسانی که مسئولیت های حرفه ای و شخصی را طلب می کنند. با این وجود ، این انعطاف پذیری می تواند دانش آموزان را به دردسر بیاندازد. این می تواند دانش آموزان را وسوسه انگیز کند که کار خود را از طریق مطالب درسی به تاخیر بیاندازند ، فکر می کنند که بعداً در هفته پیدا خواهند کرد