Category Archives: مربیگری بهداشت

چرا به مربی بهداشتی احتیاج دارم؟

مربی بهداشت شخصی است که می تواند تغییر رفتار شما را راهنمایی کند. در اینجا دلیل و چگونگی یک مربی بهداشت می تواند یک بخش ضروری و لاینفک تیم سبک زندگی سالم شما باشد.

ادعاهای برچسب مواد غذایی: جدا کردن واقعیت از داستان

برخی ادعاهای محصول بیشتر از طریق سلامتی از طریق بازاریابی هدایت می شوند ، بنابراین اگرچه برچسب محصول می تواند انتخاب خوبی باشد ، ممکن است خود مواد غذایی آن چیزی که به نظر می رسد نیست.

چرا خوردن ذهن آگاهانه کلیدی برای سلامتی عاطفی است

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چند بار در مورد غذای خود تصمیم می گیرید و هر روز چقدر وقت صرف غذا می کنید؟ از آنجا که غذا بخش بزرگی از روز شماست ، چرا هنگام نشستن برای غذا خوردن بیشتر به آن توجه نمی کنید؟ این در شرایطی است که خوردن مراقب می تواند به شما در کاهش سرعت خوردن کمک کند و به شما کمک کند تا به طور طبیعی به انتخاب مواد غذایی خود توجه داشته باشید.

بهترین برنامه تناسب اندام برای زنان

علاوه بر این ، زنان احتمالاً از میزان فعالیت بدنی توصیه شده نسبت به مردان كمتر هستند. خواندن را ادامه دهید تا بدانید که چرا فعالیت بدنی برای سلامتی زنان در طول زندگی بسیار مهم است.