Category Archives: مربیگری باشگاه

نحوه تمیز نگه داشتن تمرینات در سال جدید

در عوض ، سال جدید را با در نظر گرفتن چهار راه ساده برای تازه کردن کلاس های خود شروع کنید که به همان اندازه برای شما ، ردیف جلوی وفادار و حلالهای تازه چهره شما سودمند خواهد بود.

15 مواد غذایی تأیید شده با RD برای پشتیبانی از سیستم ایمنی سالم

در حالی که خواب با کیفیت ، ورزش منظم ، شستن مناسب و مسافت اجتماعی همه عوامل مهمی در یک سیستم ایمنی سالم نقش دارند ، غذاهایی که می خورید نیز می توانند نقش اساسی داشته باشند.

خود مراقبتی و مدیریت استرس

در روند صعودی ، راه های زیادی وجود دارد که شما و مشتریانتان می توانید در این مواقع اضطراب ، از خود مراقبتی کنید ، حتی اگر به شما دستور داده شود تا آنجا که ممکن است در خانه بمانید.