خدمات شتابدهنده پیشگامان فناوری دریچه

جذب حمایت متقاضی صنعتی

در پیشگامان فناوری دریچه سعی بر آن است که متقاضی صنعتی از همان ابتدا به عنوان حامی طرح حضور داشته باشد. حضور متقاضی صنعتی می تواند به پیشبرد با کیفیت فرایند توسعه فناوری کمک کند و زمینه را برای خرید محصول یا جذب فناوری را در صنعت، هموار کند.

آموزش

آموزش به اندازه و به هنگام یکی از اصول ما در شتابدهنده بهرنگ است. در شتابدهنده بهرنگ، دوره های عمومی آموزشی برای تیم های فناور برگزار نمی شود بلکه با توجه به نیاز هر تیم، آموزش مناسب و در زمان مناسب به آنها ارائه خواهد شد.

منتورینگ و مشاوره

تسهیلات آزمایشگاهی و کارگاهی، توسعه بازار و تجاری سازی، خدمات حقوقی، مالی، مالکیت فکری و …

حوزه کاری پیشگامان فناوری دریچه

کلیک کنید

مراحل پذیرش طرح در پیشگامان فناوری دریچه

کلیک کنید

 

همراهان و حامیان ما

بخش فراخوان…

شما میتوانید از طریق کلیک برروی دکمه ” شروع ارزیابی طرح” طرح خود را جهت ارزیابی به پیشگامان فناوری دریچه ارسال کنید …